MENÜ
ANA SAYFA
x

11 Mart – 10 Mayıs 2020 Arasında Covid-19 Salgını ile İlişkili Hak İhlalleri

11 Mart – 10 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Covid-19 Salgını ile İlişkili Hak İhlalleri Raporu

İnsan hakları ihlalleriyle mücadelenin zemininde ihlallerin tespiti ve görünür kılınması çabasının yattığının bilinci ve sorumluluğuyla hazırlanan bu rapor, bilgi edinme hakkının yok sayıldığı, verilerin uluslararası standartlara uygun tutulmadığı ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı koşullarda TİHV Dokümantasyon Merkezi tarafından yazılı ve görsel basının, uzmanlık ve meslek örgütleri ile diğer insan hakları örgütlerinin yaptığı açıklama ve raporların taranması yoluyla hazırlanmıştır. Elde edilebilen bilgi ve veriler belli hak kategorileri altında tasnif edilmiştir. Aktarılan ihlaller bizim tespit edebildiklerimiz ile sınırlıdır ve hakikatin ancak bir bölümünü ifade etmektedir.

Raporda Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 ile 10 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki dönemde sadece Covid-19 salgını ile ilişkili olarak yaşanan ihlallere yer verilmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.