MENÜ
ANA SAYFA
x

Özel Raporlar ve Değerlendirmeler

Bilgi Notu: İnsan Hakları Savunucuları Baskı Altında
İnfografik: Güvenlik Güçlerine Ait Araçların Çarpması Sonucu Yaşanan Yaşam Hakkı İhlalleri (1 Ocak 2018- 10 Eylül 2021)
Bilgi Notu: Örgütlenme Özgürlüğüne Yönelik İhlaller (2015-2019)
İnfografik: BM İşkence Görenlerle Dayanışma Günü
İnfografik: 2020 Yılında Hak Savunucularına Yönelik Hak İhlalleri
Bilgi Notu: Toplanma ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik İhlaller (2015-2019)
İnfografik: Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi
Öğrencileri Hedef Alan İfade, Toplantı, Gösteri ve Örgütlenme Özgürlüğü İhlalleri (2015-2019)
Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tarafından Rektör Atanmasına Yönelik İtiraz Sürecinde Yaşanan Hak İhlallerine Dair Ön Değerlendirme Raporu
Ulusal Önleme Mekanizması 2020 Yılı Değerlendirme Raporu
İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlükleri İhlal Raporu
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde Gerçekleşen İşkence İddialarına İlişkin Tespit Raporu
11 Mart – 10 Mayıs 2020 Arasında Covid-19 Salgını ile İlişkili Hak İhlalleri
Ulusal Önleme Mekanizması 2019 Yılı Değerlendirme Raporu Görsel
Ulusal Önleme Mekanizması 2019 Yılı Değerlendirme Raporu
Nelson Mandela Kuralları - Mahpuslara Muameleye Dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları Görsel
Nelson Mandela Kuralları – Mahpuslara Muameleye Dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları
Ulusal Önleme Mekanizması 2018 Yılı Değerlendirme Raporu Görsel
Ulusal Önleme Mekanizması 2018 Yılı Değerlendirme Raporu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve İstanbul Protokolü Görsel
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve İstanbul Protokolü
İnsan Hakları ile İlgili Hekim Tutumu Görsel
İnsan Hakları ile İlgili Hekim Tutumu
Ulusal Önleme Mekanizması 2017 Yılı Değerlendirme Raporu Görsel
Ulusal Önleme Mekanizması 2017 Yılı Değerlendirme Raporu
BM İşkenceye Karşı Komite Dördüncü Dönemsel Rapor İçin Alternatif Rapor ile Sonuç Gözlem Raporu Görsel
BM İşkenceye Karşı Komite Dördüncü Dönemsel Rapor İçin Alternatif Rapor ile Sonuç Gözlem Raporu
Ulusal Önleme Mekanizması 2016 Yılı Değerlendirme Raporu Görsel
Ulusal Önleme Mekanizması 2016 Yılı Değerlendirme Raporu
BM İşkenceye Karşı Komite Sonuç Gözlem Raporu Görsel
BM İşkenceye Karşı Komite Sonuç Gözlem Raporu
İsrail Filistin Ziyaret Raporu Görsel
İsrail-Filistin Ziyaret Raporu
Ulusal Önleme Mekanizması Değerlendirme Raporu Aralık 2015 Görsel
Ulusal Önleme Mekanizması Değerlendirme Raporu (Aralık, 2015)
Cizre Olayları İnceleme Raporu Görsel
Cizre Olayları İnceleme Raporu
Diyarbakır Silvan Olayları İnceleme Raporu Görsel
Diyarbakır-Silvan Olayları İnceleme Raporu
National Preventive Mechanism Evaluation Report July 2015 Görsel
National Preventive Mechanism Evaluation Report (July, 2015)
Ulusal Önleme Mekanizması Değerlendirme Raporu Temmuz 2015 Görsel
Ulusal Önleme Mekanizması Değerlendirme Raporu (Temmuz, 2015)
Kuralların Ötesinde Türkiye ve İsrail'de İşkencenin Yasal Çerçevesi Hakkında Karşılaştırmalı Çalışma Özet Görsel
Kuralların Ötesinde: Türkiye ve İsrail’de İşkencenin Yasal Çerçevesi Hakkında Karşılaştırmalı Çalışma (Özet)
By the Rules Comparative Study on the Legal Framework of Torture in Turkey and Israel Görsel
By the Rules: Comparative Study on the Legal Framework of Torture in Turkey and Israel
TİHK Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Değerlendirme Görsel
TİHK Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Değerlendirme
Submission of the Human Rights Foundation of Turkey to the UN Committee against Torture for its consideration of the 3rd Periodic Report of Turkey Görsel
Submission of the Human Rights Foundation of Turkey to the UN Committee against Torture for its consideration of the 3rd Periodic Report of Turkey
İşkencenin Önlenmesinde Yerine Getirilmeyen Yükümlülükler Görsel
İşkencenin Önlenmesinde Yerine Getirilmeyen Yükümlülükler
Ulusal Önleme Mekanizması 2. Yarıyıl Değerlendirme Raporu Görsel
Ulusal Önleme Mekanizması 2. Yarıyıl Değerlendirme Raporu
Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Toplumsal Olaylarda Zor Kullanım Araçlarının Neden Olduğu Sağlık Sorunlarında Tıbbi Destek ve Belgeleme
Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Toplumsal Olaylarda Zor Kullanım Araçlarının Neden Olduğu Sağlık Sorunlarında Tıbbi Destek ve Belgeleme
National Preventive Mechanism Evaluation Report Visual
National Preventive Mechanism Evaluation Report
Ulusal Önleme Mekanizması Değerlendirme Raporu
Ulusal Önleme Mekanizması Değerlendirme Raporu
Report on Turkey for UN UPR 21st Session
Report on Turkey for UN UPR 21st Session
BM Evrensel Periyodik Gözden Geçirme 21.Oturum için Türkiye Raporu Görsel
BM Evrensel Periyodik Gözden Geçirme 21. Oturum için Türkiye Raporu
Suruç İzlenimleri Raporu
TİHV Suruç İzlenimleri Raporu
Ezidi Kampları Gözlem Sonuç Raporu Görsel
TİHV Ezidi Kampları Gözlem Sonuç Raporu
Gezi Parkı Süreci Kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Olgularının Tıbbi Değerlendirmesi Görsel
Gezi Parkı Süreci Kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Olgularının Tıbbi Değerlendirmesi
Ulusal Önleme Mekanizmasını Kuramamak Görsel
“Ulusal Önleme Mekanizması”nı Kuramamak
İşkence ve Diğer Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Zamanaşımı Görsel
İşkence ve Diğer Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Zamanaşımı
Uygulamacılar için Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi El Kitabı Görsel
Uygulamacılar için Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi El Kitabı
Türkiye'de Sürmekte Olan Toplumsal Travma İle Başetmede İlk Adımlar Görsel
Türkiye’de Sürmekte Olan Toplumsal Travma ile Başetmede İlk Adımlar
Mülteci ve Sığınmacıların Alıkonulma Yerleri İzleme Kılavuzu Görsel
Mülteci ve Sığınmacıların Alıkonulma Yerleri İzleme Kılavuzu
1980'lerden Günümüze Türkiye'de İşkence Görsel
Medya ve İnsan Hakları Örgütlerinin Verilerinden Hareketle 1980’lerden Günümüze Türkiye’de İşkence Epidemiyolojik Bir Başlangıç Çalışması
Mevzuat ve Uygulamalar Işığında Cezasızlık Olgusu Görsel
Mevzuat ve Uygulamalar Işığında Cezasızlık Olgusu
İşkenceye Açık Kapılar Görsel
İşkenceye Açık Kapılar Mevzuat ve Uygulama Çerçevesinde Cezasızlık Olgusunun Değerlendirilmesi