MENÜ
ANA SAYFA
x

1993 – Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu

Tedavi ve Rehabilitasyon Raporu 1993

GİRİŞ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın tıbbi çalışmalarını içeren ilk rapor 1993 yılında yayınlanmıştı. Bu rapor 1990-1992 yılları arasındaki çalışma, araştırma ve sosyal aktiviteleri içermekteydi. Elinizdeki rapor 1993 yılında TİHV’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tıbbi ve sosyal aktivitelerini içermekte olup, geçen yıl olduğu gibi Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde basılmıştır. TİHV, kuruluş amacına uygun olarak, işkence uygulamalarından zarar gören kişilere tıbbi ve sosyal açıdan destek programları uygulamaktadır. Bu programlar TİHV çalışmaları ve yaygın tıbbi ve sosyal gönüllü gruplarınca yürütülmektedir. Bu çalışmalara İnsan Hakları Derneği ve şubeleri ile TTB ve yerel tabip odalarının önemli katkısı bulunmaktadır. TİHV’nin tıbbi faaliyetlerine emeği geçen tüm çalışanlara, gönüllü gruplara ve bu çalışmaları destekleyen insan hakları örgütlerine şükranlarımızı sunuyoruz.

 

Okan AKHAN

Tedavi Projesi Koordinatörü

Ankara, 1994