MENÜ
ANA SAYFA
x

Toplumsal Travma Sempozyumları

Tedavi ve Rehabilitasyon Raporu 2018

TİHV, işkence ve ağır insan hakları ihlallerinin son bulması için mücadele etmekte, bu türden yaşantıların etkilerine yönelik bireysel ve toplumsal onarım süreçlerine katkı sunmayı hedefleyen çalışmalar yürütmektedir. İşkence ve ağır hak ihlalleri gibi toplumsal şiddetin farklı biçimleri (ayrımcılık, cinsel şiddet, çocuk istismarı, zorunlu göç ve mültecilik, vb.), bireylerin ruhsal dünyalarında önemli izler ve etkiler bırakabilmekte, bu izler ve etkiler farklı gruplara ve kuşaklara bulaşmakta, doğrudan ya da dolaylı yollarla tüm toplum ruhsallığına sinmektedir. Bu bağlamda, toplumsal şiddet karşısında bireysel tedaviler yanında bireysel ve toplumsal travmanın etkilerinin paylaşılması için ortak alanlar yaratılmasının ve deneyimlerin birlikte zihinselleştirilmesinin iyileştirici niteliğini önemsiyoruz.

Buradan hareketle TİHV tarafından toplumsal travma ile mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli toplumsal travma toplantı ve sempozyumları düzenlemektedir.

Sempozyumların temel amacı, ruh sağlığı ve travma alanında çalışan profesyonellerin bir araya gelerek, mesleki gelişimlerine katkı sunabilmek, toplumsal travma alanında dünyadan ve Türkiye’den çalışmaları bir araya getirmek, aynı zamanda yaratılacak bir araya gelme zemini ile ruh sağlığı çalışanları arasında hem de TİHV ile organik dayanışma bağları kurmaktır.

2018 ve 2019 yılında İstanbul’da dört toplumsal travma toplantısı düzenlenmiş, bu toplantılara eğitim ve süpervizyon analistleri olan Liselotte Grünbaum, Shmuel Erlich (İsrail), Marie-Theresa Khair Badawi (Lübnan) ve Mona Chahoury (Lübnan) konuk olarak katılmıştır. Toplantılar İstanbul Psikanaliz Derneği ile iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir.