MENÜ
ANA SAYFA
x

2021 – Yıllık İnsan Hakları Raporu

2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu’nu PDF biçiminde görüntülemek için tıklayın: TİHV 2021 Yıllık İnsan Hakları Raporu

ÖNSÖZ

2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu, TİHV Dokümantasyon Merkezi olarak yıl içinde temel hak kategorilerinde yaşanan ihlallerin izini sürmek ve bunları belgelemek üzere yapageldiğimiz bir çalışmanın ürünü. Her gün Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini düzenli olarak izleyerek hazırladığımız günlük raporları daha sonra belli hak ve kategoriler altında tasnif edip verileştirerek tüm bir yılın insan hakları fotoğrafını oluşturmaya çalışıyoruz.
2021, ağır siyasal, ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla küresel çapta kurulu sistemlerin ve değerlerin sorgulanmasına yol açan Covid-19 salgınının ikinci yılına girmesinin yanı sıra ülkede insan hakları açısından kaygı verici gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu.
Belki de dünyada bir ilki yaşayarak Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu ve bu alanda en kapsamlı uluslararası sözleşme olan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden çıkılmasına tanık olduk. 2018 yılında sözde kaldırıldığı iddia edilen, ancak OHAL döneminde alınmış tüm kararları kapsayan 7145 Sayılı Kanun, yani fiili OHAL, bir torba yasa düzenlemesiyle bir yıl daha uzatıldı. İnsan hakları savunucuları gözaltına alındı, haklarında davalar açıldı, tutuklananlar oldu. Parti kapatma davaları açıldı…
Üstelik tüm bunlar yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı’nın (İHEP) iddialı bir sunuşla kamuoyu ile paylaşıldığı aynı yıl içinde gerçekleşti. Bu nedenle raporumuzun giriş bölümünde yer alan ihlal verilerinin ışığında İHEP’in karşılaştırmalı bir değerlendirme ve eleştirisini yapmaya çalıştık.
Raporumuzda 2021 yılında yaşam hakkı, kişi güvenliği hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü gibi hak kategorilerinde yaşanan ihlalleri belgelediğimiz her bir bölümün ardından, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, eşit yurttaşlığın tesis edildiği barış içinde, demokratik bir Türkiye idealine ulaşmanın önündeki önemli engelin, yani Kürt sorununun söz konusu ihlal kategorilerine de ne kadar yakıcı bir ağırlıkla yansıdığını ifade etmek istedik. Aslında raporumuz bir bütün olarak, kimi zaman yasal düzenlemelerle kimi zaman keyfi uygulamalarla gerçekleştirilen hak ve özgürlüklerin sistematik ihlalinin barışçıl ve demokratik çözüm olanaklarından hızlı bir uzaklaşmaya, dolayısıyla da bu durumun ihlallerin daha da derinleşmesine yol açtığını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
2021 yılı boyunca cezaevlerinden sokaklara, gözaltı merkezlerinden sosyal medyaya, hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği olayların izini sürerek oluşturduğumuz bu raporda, her bir kategorideki genel tabloyu, sayısal verileri ve vakaları ayrıntılı biçimde bulacaksınız.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI DOKÜMANTASYON MERKEZİ

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
TİHV 2021 Yıllık İnsan Hakları Raporu