MENÜ
ANA SAYFA
x

Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği Dayanışma Kampanyası Duruşma Bilgilendirme Notu

BASIN AÇIKLAMASI
10.11.2016

09.11.2016

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin’in Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyası çerçevesinde yargılandıkları davanın ilk duruşması 8 Kasım 2016 tarihinde Çağlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İfade ve basın özgürlüğünü savundukları için, “suç ve suçluyu övme”, “suç işlemeye tahrik” ve “terör örgütü propagandası” suçlamalarıyla yargılanan Fincancı, Önderoğlu ve Nesin’in davaları 11 Ocak 2017’de görülmeye devam edecek.

Bu önemli “dava” vesilesi ile “Adalet ve Özgürlük İçin Dayanışma” uluslararası boyutta daha da güçlendi. Duruşma öncesinde, hak ve özgürlük mücadelesi verenlere yönelik saldırılara karşı durmak için, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda insan hakları savunucusu, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve basın mensubu, “Adalet ve Özgürlük için Uluslararası Forum”da bir araya geldi.

Türkiye’den ve dünyanın pek çok ülkesinden, insan hakları savunucusu dostlarımız ve meslektaşlarımızla birlikte, basın ve ifade özgürlüğünün demokrasilerin olmazsa olmazı olduğu, eleştirel düşüncenin demokrasi, güvenlik ve istikrarı tehdit etmek bir kenara, bunları koruyup güçlendirdiği, bir kez daha ifade edildi.

Bu Forum, Türk Tabipler birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (TGC)ve KESK İstanbul Şubeleri tarafından düzenlendi.

Düzenleyici örgütlerin temsilcilerinin yanı sıra; Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İşkence Mağdurları İçin Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT), İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR), REDRESS, Berlin Tedavi Merkezi (Zentrum Überleben), Nükleer Savaşı Önlemek İçin Hekimler (IPPNW), Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ)-İsveç Seksiyonu ve Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI)  Temsilcileri katıldılar.

Açılış konuşmasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Selçuk Erez’in yaptığı forumda, ilk sözü TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı aldı. Türkiye’den, İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin, TGC Başkanı Turgay Olcayto ve DİSK Basın İş’ten Ayşe Düzkan da dayanışma duygularını paylaştılar. Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmanın amacı, nedenleri, sonuçları hakkında düşünceler ortaklaştırılırken, temel hak ve özgürlükler açısından güncel eleştiriler ve görüşler dillendirildi. OHAL dahilinde KHK ile yaşatılan karanlık süreçte dayanışma umudunu diri tutmanın önemi ortak bir duygu olarak paylaşıldı. Tüm Katılımcılar Şebnem, Ahmet ve Erol’un onurlu duruşunun yanında olduklarını belirttiler. Forumun kapanış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel yaptı.

Fincancı; mücadeleye devam edilmesi gerektiğini, mücadelenin kaybedilmesinin ancak bırakılması ile mümkün olduğunu belirtirken; Önderoğlu, toplumda yok edilmeye çalışılan itiraz etme hakkı, kınama ve insan haklarını savunma hakkını savunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Forum’u takiben, Çağlayan Adliyesi önünde sürdürülen “Adalet ve Özgürlük Nöbeti”nin beşincisi tutuldu. Tam da adaletin ve özgürlüklerin bittiği yer olan bu mekan, bu kez insan hakları için enternasyonal dayanışmaya sahne oldu. Tüm katılımcılar aydınlık bir geleceğe ancak insan hak ve özgürlüklerin savunulması, temel hakların korunması ile ulaşılacağı vurgusunu yaptı ve yarım saat süren nöbet sonrası duruşmaya katılınıldı. Duruşma bir çok ülke büyükelçiliği görevlileri tarafından da izlendi.

Gazetecilik ve hekimlik mesleklerinin gereği olarak hakikat ve adalet arayışını yürüten Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin hakkındaki dayanaksız iddialar karşısında bu çok kıymetli buluşmaya katılan, çeşitli biçimlerde destek veren ve bizimle dayanışma içinde olan tüm dostlarımız ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bu anlamlı ve özel dayanışmanın 11 Ocak 2017 tarihinde yeniden sürdürülmesi dileğimizi bir kez daha paylaşıyoruz.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı