MENÜ
ANA SAYFA
x

11 Ocak’ta Şebnem Korur Fincancı’ya Özgürlük için Çağlayan Adliyesi’nde Buluşuyoruz!

ORTAK AÇIKLAMA
09.01.2023

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek olan karar duruşmasını izlemek üzere akıl ve vicdanın sesini dinleyen herkesi dayanışma için bir kez daha Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyoruz. Bu büyük yanlışa derhal son verileceğine, hakikat ve adaletin yerini bulacağına ve sevgili arkadaşımızın mutlaka beraat ederek özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz.

 

09 Ocak 2023

 

Basına ve Kamuoyuna

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaklaşık iki buçuk aydır keyfi ve hukuk dışı bir şekilde tutuklu bulunuyor. Tekrara düşme pahasına bir kez daha ifade etmek isteriz ki, önceki iki duruşmayı izleme olanağı bulan herkesin tanık olduğu gibi, sevgili arkadaşımız Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan bu davaya konu olan tüm iddialar her açıdan dayanaksız ve geçersizdir.

Bu durum bilim, iyi hekimlik ve insan hakları mücadelesi adına bizleri çok kaygılandırıyor. Gerçi dört duvar arasına kapatılmış olsa da sevgili arkadaşımız hakikati haykırmaya, şiddet pratiklerine karşı değer üretmeye devam ediyor ama bir bilim insanı, iyi bir hekim ve insan hakları savunucusu olarak bu niteliklerinin gerektirdiği pek çok sorumluluğunu yerine getiremiyor. Bu durum, halkın sağlık hakkı, hekimlerin mesleki mücadelesi ve başta işkence görenler olmak üzere hak ihlaline maruz kalanların destek ve onarım çalışmaları açısından, kısacası tüm toplum için büyük bir kayıptır.

O halde bu büyük yanlışa derhal son verilsin. İddiaların keyfiliği ve dayanıksızlığı da hukuk dışı yöntemlerle, karalama ve damgalama çabalarıyla örtbas edilmesin. Örneğin iki duruşmada da İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yüzlerce kolluk personeli ve aracıyla alınan, adeta abluka niteliğindeki olağanüstü önlemler bunlardan biridir. Dayanışma ve gözlem amacıyla duruşmaları izlemeye gelenler, sevgili Şebnem Korur Fincancı’nın meslektaşları, bu ülkenin yüz akı ve onuru olan hekimler, üniversite hocaları; insan hakları savunucuları; meslek odaları, barolar ve sendikaların yani demokratik bir toplumun en vazgeçilmez unsuları olan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri; siyasi partilerin milletvekilleri; uluslararası hekim meslek ve insan hakları kurumlarının temsilcileri, yabancı ülke elçiliklerinin temsilcileri, yakınları ve dostlarından oluşuyor. Buna rağmen alınan olağanüstü önlemlerin amacı ne?

Bu önlemlerle her şeyden önce yargılamanın aleniyeti ve şeffaflığı ilkesi ihlal edilmektedir. Özellikle de, son dönemlerde bir idare tekniği olarak çok sık başvurulan, her konuyu güvenlik sorunu haline getirme yöntemiyle sevgili arkadaşımız Şebnem Korur Fincancı damgalanmaya, böylelikle suçlamaların/iddiaların hukuksuzluğu ve hakikate aykırılığı gizlenmeye çalışılmaktadır. Başka bir ifadeyle ülkede insan hakları ve demokrasiden uzaklaşıldığının bir göstergesi olan siyasal ve sivil alanın kapatılmasının fiili bir örneği duruşmalar sırasında kabul edilemez bir biçimde İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yaşanıyor.

Evet, sevgili arkadaşımız Şebnem Korur Fincancı, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü üçüncü kez hakim önüne çıkacak. Mahkeme heyeti, nihayet kararını açıklayacak. İnanıyoruz ki, bu büyük yanlış mutlaka düzeltilecek, hakikat ve adalet yerini bulacak ve sevgili arkadaşımız hakkında beraat kararı verilerek özgürlüğüne kavuşacaktır.

Saygın bir bilim insanı ve kararlı bir insan hakları savunucusu olarak ömrünü sadece ülkemizde değil tüm dünyada halkın sağlığını korumaya ve başta işkence olmak üzere insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan bu davanın 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek olan karar duruşmasını izlemek üzere akıl ve vicdanın sesini dinleyen herkesi dayanışmayı büyütmek üzere Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyoruz.

İnsan hakları savunucuları gücünü haklılığından, umudunu dayanışmadan alır…

Türkiye İnsan Hakları Vakfı – İnsan Hakları Derneği