MENÜ
ANA SAYFA
x

Şebnem Korur Fincancı için Yeniden Çağlayan’dayız!

BASIN AÇIKLAMASI
28.12.2022

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklu yargılandığı davanın 29 Aralık 2022 tarihinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, saat 13.30’da görülecek olan muhtemel karar duruşmasını izlemek üzere akıl ve vicdanın sesini dinleyen herkesi – onun mutlaka beraat ederek özgürlüğüne kavuşacağına olan inancımızla – dayanışma için bir kez daha Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyoruz.

28 Aralık 2022

Basına ve Kamuoyuna

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi, iyi hekim, dünyaca tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir bilim insanı ve insan hakları savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın iki aydır keyfi ve hukuk dışı bir şekilde tutuklu olduğu davanın ilk duruşması sadece beş gün önce 23 Aralık 2022 tarihinde görülmüş idi.

Yaşamını ülkede ve tüm dünyada işkencenin önlemesi mücadelesinden adayan, bu bağlamda işkencenin belgelenmesi ve raporlanması için çok önemli bir Birleşmiş Milletler belgesi olan İstanbul Protokolü’nün yazarlarından sevgili Şebnem Korur Fincancı’nın, söz konusu duruşma için Ankara Sincan Cezaevi’nden İstanbul’a karayolu ile yaklaşık beş buçuk saatlik bir yolculuk boyunca elleri kelepçeli vaziyette getirilmesi üzüntü ve kaygı vericidir. Bu kabul edilmez uygulama, evrensel hukuk açısından mutlak olarak yasaklanmış olan işkence ve diğer kötü muamele niteliğindedir. Hiç kuşkusuz buna yol açan silsile içindeki tüm sorumlular/failler hakkında derhal etkili ve bağımsız soruşturma başlatılarak cezalandırılmaları için gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızı ifade etmek isteriz.

Başından itibaren hep söylediğimiz gibi, sevgili arkadaşımız Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan bu davaya konu olan iddialar her açıdan dayanaksız ve geçersizdir. Nitekim, bu gerçekliğe 23 Aralık 2022 tarihindeki duruşmayı izleme olanağı bulan herkes tanık oldu. Zira sevgili Şebnem’in beyanında ve avukatların açıklamalarında da yer verdikleri gibi, bir bilim insanı sorumluluğu ile yürütülen faaliyetler ve yapılan açıklamalar ancak bilimsel özgürlük kapsamında bilimsel kamuoyunca tartışılabilir. Bir başka deyişle, doğası gereği bu tür eylemler yargının bir konusu olamaz. Aksine, böylesi bir davanın açılması bilimsel faaliyetleri ve insan hakları savunuculuğunu baskı altına alma çabasından başka bir şey değildir. Bu vesile ile bir kez daha siyasal iktidarı ve diğer tüm yetkilileri, Şebnem Korur Fincancı’ya ve onun şahsında Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına yönelik -yargısal da dahil- her türlü tacize son vermeye çağırıyoruz.

Sevgili arkadaşımız Şebnem Korur Fincancı, 29 Aralık 2022 Perşembe günü ikinci kez hakim önüne çıkacak. Büyük olasılıkla mahkeme heyeti kararını açıklayacak. İnanıyoruz ki, bu büyük yanlış mutlaka düzeltilecek ve sevgili arkadaşımız hakkında beraat kararı verilerek özgürlüğüne kavuşacaktır.

Saygın bir bilim insanı ve kararlı bir insan hakları savunucusu olarak ömrünü sadece ülkemizde değil tüm dünyada halkın sağlığını korumaya ve başta işkence olmak üzere insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hakkında açılan davanın 29 Aralık 2022 tarihinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 13.30’da görülecek olan muhtemel karar duruşmasını izlemek üzere akıl ve vicdanın sesini dinleyen herkesi dayanışmayı büyütmek üzere Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyoruz.

Bir kez daha yineleyelim: İnsan hakları savunucuları gücünü haklılığından, umudunu dayanışmadan alır…

İnsan Hakları Derneği – Türkiye İnsan Hakları Vakfı