MENÜ
ANA SAYFA
x

Tek Tip Elbise İşkencedir, Derhal Vazgeçilmelidir!

ORTAK AÇIKLAMA
16.01.2018

16.01.2018

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen tek tip elbise (TTE), çeşitli kesimlerin açık tepkilerine ve yaratacağı ağır hak ihlallerine rağmen 24 Aralık 2017 tarihli 696 Sayılı KHK ile düzenlendi ve bir ay içinde hapishanelerde uygulamaya geçilmesine karar verildi.

Bilindiği üzere; TTE hak ihlalidir, işkencedir ve masumiyet karinesinin ihlalidir.

TTE sadece giydirilmesi boyutuyla değil; sonuçları itibariyle de hak ihlalleri silsilesine yol açacağı muhakkak bir uygulamadır.

Guantanamo hapishaneleri örneği üzerinden konuyu gündeme getiren hükümet yetkilileri TTE uygulamasının bu sonuçlarını bilmekte ancak hapishaneleri sistemli işkencehaneye dönüştürecek bu uygulamada ısrar etmektedir.

Bizler İnsan hakları ve hukuk örgütleri olarak hükümeti bu uygulamadan vazgeçirmek, uygulanması halinde ise doğacak sorunları ve yaşanacak mağduriyetleri gidermek ve belgelemek amacıyla çalışmalar yürütmek üzere bir araya geldik.

İstanbul Barosu’nda gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı ile kamuoyuna sunduğumuz bugüne kadar bu konuda yaptığımız çalışmalardan, pek çok kurum tarafından imzalanmış olan imza metnimize bu linkten ve yazının devamında erişebilirsiniz.

Tek Tip Elbise Hak İhlalidir, Karşı Çıkıyoruz!

20 Kasım 2017 tarihli 696 sayılı KHK’nın 101 ve 103’üncü maddeleri siyasi mahpusların tek tip elbise giymesini, giymeyi kabul etmemeleri halinde kendilerine disiplin cezası verilmesini öngörüyor.

Adalet Bakanı, KHK’nın ardından yaptığı açıklamada tek tip elbisenin bir ay içinde uygulamaya geçeceğini açıkladı.

KHK, siyasi mahpusların, mahkemeye çıkarılırken badem kurusu ya da gri tulumlar giymesini, kadın tutuklu ve hükümlülerin giyeceği tek tip elbiselerin tulum şeklinde olmayabileceğini belirtmektedir.

Badem kurusu ya da gri, tulum ya da iki parça fark etmez.

– TTE, bir damgalama aracıdır. Giydirilmek istenen mahpuslar “suçlu” olarak damgalanmak istenmektedir.

– TTE giydirilmek istenilen insanların bir kısmının yargılamaları hala devam etmektedir ve Anayasa gereği masumdurlar. TTE, sayıları yaklaşık 60 bini bulan tutuklu için masumiyet karinesinin ihlalidir.

– TTE, mahpuslar arasında kategorik bir ayrım gözetmektedir ve ayrımcılık yasağının ihlalidir.

– TTE, kişiyi kimliksizleştirmeyi, kişiliğini ezmeyi amaçlayan bir araçtır ve kötü muamele/işkence yasağının ihlalidir.

– TTE, giymeyi kabul etmeyen mahpuslara ziyaret yasağından başlayıp hücreye kapatılmaya varan birçok ceza verilmesine yol açacaktır.

– TTE, üst üste verilen disiplin cezalarıyla mahpusların infazlarının yanmasına ve şartlı tahliye haklarının ellerinden alınmasına neden olacaktır.

– TTE, giymeyi kabul etmeyen mahpusların mahkemeye çıkarılmamasına ve adil yargılanma haklarının ellerinden alınmasına ve mahkemeye çıkarılmadan haklarında hüküm verilmesine sebep olacaktır

Tek tip elbise, 12 Eylül darbecilerinin bir uygulamasıdır. O süreçte uygulanmaya çalışılmış, mahpuslar ve aileleri için birçok acıya, ölümlere, sakatlıklara yol açtıktan sonra bu uygulamadan vazgeçilmişti.

Yukarıda saydığımız gerekçelerle Tek Tip Elbise uygulamasına karşıyız.

Adalet Bakanlığı’nı bir an önce 12 Eylül darbecilerinin bu uygulamasından vaz geçmeye çağırıyoruz.

Tek Tip Elbise hak ihlalidir…

Tek Tip Elbise işkence yasağının ihlalidir…

Karşı çıkıyoruz…

TEK TİP ELBİSE KARŞITI KOORDİNASYON

TEK TİP ELBİSE KARŞITI KOORDİNASYON İMZA METNİNDE İMZACI OLAN KURUMLAR:

 1. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
 2. CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ
 3. EZİLENLERİN HUKUK BÜROSU
 4. ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ
 5. ÖZGÜR HUKUKÇULAR PLATFORMU
 6. KARTAL HUKUKÇULAR DERNEĞİ
 7. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI
 8. DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR
 9. HDP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ
 10. SODAP
 11. DEV-YAPI İŞ SENDİKASI
 12. DEVRİMCİ PARTİ
 13. TODAP (TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ)
 14. EŞHİD (EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ)
 15. İSTANBUL TABİP ODASI
 16. KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU
 17. HDK İSTANBUL İL MECLİSİ
 18. CHP BAHÇELİEVLER İLÇE ÖRGÜTÜ
 19. KÖZ GAZETESİ
 20. BAHÇELİEVLER EMEK VE DEMOKRASİ PALTFORMU
 21. MAHSUS MAHAL DERNEĞİ
 22. GÖRÜLMÜŞTÜR EKİBİ
 23. SYKP
 24. BARIŞ BLOKU
 25. ESP
 26. BEKSAV
 27. SKM (SOSYALİST KADINLAR MECLİSİ)
 28. SGDF
 29. DIŞARIDA DELİ DALGALAR İNİSİYATİFİ
 30. İSTANBUL HALKEVLERİ
 31. EMEP
 32. ZİNDANLAR DAYANIŞMA İNİSİYATİFİ
 33. YÜZLEŞME DERNEĞİ
 34. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ
 35. TUTSAKLARLA DAYANIŞMA İNİSİYATİFİ
 36. ANARŞİST KADINLAR
 37. KADIN EMEĞİ KOLEKTİFİ
 38. KADIN AVUKAT DAYANIŞMASI
 39. SOSYAL POLİTİKALAR CİNSİYET KİMLİĞİ VE CİNSEL YÖNELİM ÇALIŞMALARI DERNEĞİ (SPoD)
 40. İSTANBUL LGBTT DAYANIŞMA DERNEĞİ
 41. HEVİ LGBTİ
 42. LGBTIQ+ AİLE VE YAKINLARI DESTEK GRUBU (LADEG+)
 43. TRABZON MOR BALIK LGBT DERNEĞİ
 44. GÖÇ İZLEME DERNEĞİ
 45. RUSİHAK
 46. HDK KADIN MECLİSİ
 47. ANTALYA BİZ CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ ARAŞTIRMA TOPLULUĞU
 48. KÖM (KADIN ÖZGÜRLÜK MECLİSİ)
 49. TOHAV
 50. BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ