MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Kurucular Kurulu Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI
04.04.2013

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu 8. Dönem 24. Olağan Toplantısını 30 Mart 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir.

Kurucular Kurulu toplantıları, bizlere ülkemizde ve dünyada insan hakları, demokrasi ve barış sorunlarını konuşup tartışmak, görüş ve öneriler geliştirebilmek için her zaman bir vesile oluşturmaktadır.

Kurucular Kurulumuz, bu yıl ki toplantının Türkiye’de 30 yıla yakın süredir devam eden ve on binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirmesine, ağır insan hakları ihlallerine, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yol açan çatışma ortamının son bulacağına dair umutların yeşerdiği günlere denk gelmesini anlamlı ve önemli bulmaktadır.

Kurulumuz, bu umutların kalıcılaşmasını, ülkemizde silahların mutlak olarak sustuğu, şiddetin bir daha geri dönmemecesine toplumsal hayatımızdan çıkarıldığı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, sosyal adaletin ve insan haklarına dayalı bir hukuk sisteminin tesisi edildiği, barış içinde bir arada yaşanacak yarınlara en kısa zamanda ulaşılmasını arzu etmektedir.

Hepimizin çok iyi bildiği gibi silah ve şiddet, kamusal/siyasal alanı tahrip eden, sözün ve diyaloğun hükmünü ortadan kaldıran unsurlardır. Maalesef silah ve şiddet, her dönem siyasi iktidarlar için hak ve özgürlüklerden imtina etmenin gerekçesi, mazereti olmuştur. Umarız başlatılan süreçle artık bu gerekçe ve mazeretlerin hiçbir dayanağı kalmaz.

Kurucular Kurulumuz, bugün,  kalıcı ve adil bir barış için “imha ve inkar” politikalarının bir daha zemin bulamayacağı yasal ve anayasal düzenlemelerle tam demokrasinin inşasına başlamanın ve bunu talep etmenin, insani ve ahlaki bir görev olduğunu düşünmektedir.

Kurulumuz, başlayan sürecin barış dilinin içtenlikle etkinleştirilerek sürdürülmesini, sürecin yasal kazanımlarla güvenceye alınmasını, yaşanan acıların onarılmasına yönelik etkin programların uygulamaya geçirilmesini, başta iktidar partisi olmak üzere demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olan siyasi partiler ve tüm kesimlerden beklemekte ve talep etmektedir.

Saygılarımızla kamuoyuna sunarız.

TİHV Kurucular Kurulu