MENÜ
ANA SAYFA
x

VAN’DA GÖZALTINA ALINAN SAĞLIK EMEKÇİLERİ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

BASIN AÇIKLAMASI
08.02.2022

 

BARIŞÇIL TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ DEMORATİK TOPLUMUN TEMELİNİ OLUŞTURUR.

 

ANAYASA VE TÜRKİYE’NİN ALTINA İMZA ATTIĞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE BELGELER TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR.

 

VAN’DA GÖZALTINA ALINAN SAĞLIK EMEKÇİLERİ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

08.02.2022

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla bugün ülke çapında sağlıkçılar G(ö)REV’deydi. Sağlık çalışanlarının haklı sorun ve taleplerini dile getirmek için gerçekleştirilen TİHV olarak desteklediğimiz bu G(ö)REV kapsamında ülkenin dört bir yanında barışçıl gösteriler, basın açıklamaları gerçekleştirilmektedir.

Ancak Van’da aralarında başvuru hekimlerimiz Dr. Ayfer Bostan ve aynı zamanda Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı olan Dr. Hüseyin Yaviç’in de bulunduğu, TTB ve SES üyesi 8 sağlıkçı gözaltına alınmıştır. Sağlık emekçilerinin bu ülkenin yurttaşlar olarak barışçıl eylemler yoluyla kamusal alanda yer almalarını, ortak kanaat ve irade oluşturmalarını yok sayan bu durum, hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü toplantı ve gösteri özgürlüğü demokratik bir toplumun temelini oluşturur. Anayasa ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşme ve belgeler tarafından güvence altına alınmıştır.

Uzunca bir süredir ülkede yaşanan, insan hakları değerlerini ve demokrasiyi imha süreci kendisini aynı zamanda toplanma ve gösteri özgürlüğüne yönelik yoğun ve sistematik ihlallerle de ortaya koymaktadır. Söz konusu ihlallerden biri de mülki idare amirlerinin (valilik ve kaymakamlıkların) aldığı keyfi ve hukuk dışı “eylem ve etkinlik yasağı” kararlarıdır. Bu uygulamanın en uç örneği ise halen Van’da yaşanmaktadır. 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana art arda alınan valilik kararlarıyla Van’da uygulanan kesintisiz eylem ve etkinlik yasağı 1900 günü aşmıştır. Bu durum, her vesileyle dile getirdiğimiz gibi toplanma ve gösteri yapma özgürlüğünün süresiz olarak askıya alındığı bir “kalıcı olağanüstü hal” uygulamasından başka bir şey değildir.

Anayasa tarafından güvence altına alınan bir hak ve özgürlüğü tümüyle kullanılmaz hale getiren bu uygulamaya son verilmeli, keyfi ve hukuk dışı eylem ve etkinlik yasağı gerekçesiyle gözaltına alınan sağlıkçılar derhal serbest bırakılmalıdır!

Türkiye İnsan Hakları Vakfı