MENÜ
ANA SAYFA
x

İşkencenin Belgelenmesi

İskencenin Belgelenmesi

TİHV, işkence ve kötü muameleyi tıbbi olarak belgelemektedir.  Hekimin yazılı ya da sözlü tanıklığının amacı, tıbbi bulguların kişinin işkence ve kötü muamele iddiasıyla ne derecede bağlantılı olduğunu saptamak ve hekimin tıbbi bulgu ve yorumlarının, adli veya diğer uygun mercilere etkili bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. Tıbbi tanıklık ayrıca adli mercileri, diğer devlet görevlilerini, yerel ve uluslararası toplulukları işkencenin bedensel ve ruhsal etkileri konusunda eğitme amacına da hizmet eder.

Tıbbi belgeleme, İstanbul Protokolü çerçevesinde yapılır.  (İstanbul Protokolü sayfasına ulaşmak için tıklayınız)

Siz veya yakınınız işkenceye uğradıysa TİHV’e başvurabilirsiniz.