MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Diyarbakır Temsilciliği Psikolog Arıyor

14.11.2016

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)

işkence ve diğer kötü muamelenin ortadan kaldırılması amacıyla 26 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinde birlikte çalışabilecek

EKİP ARKADAŞI ARIYOR!

1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve kötü muamelenin Türkiye ve tüm dünyada ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Bu vizyon çerçevesinde TİHV, işkence görenlere fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik hallerine ulaşmaları için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunar; işkence ve kötü muameleye ilişkin cezasızlıkla baş etmeye yönelik çalışmalar yürütür.

Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde işkence görenler için Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı aşağıdaki pozisyon ve merkez için ekip arkadaşı aramaktadır. Uluslararası ve yerel düzeyde insan hakları sorunları ve tartışmaları hakkında ilgi, deneyim ve bilgi sahibi olmak bu pozisyon için önceliklidir.

 • (Ref:1014) Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevlendirmek üzere Psikolog (tercihen Klinik Psikolog)

Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun referans kodunu yazarak özgeçmişleri ve bir niyet mektubunu ekleyerek tihv@tihv.org.tr ve diyarbakir@tihv.org.tr (her ikisine birden) adresine iletmelerini rica ederiz.

Yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli görülen adaylar görüşmeye çağırılacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular üzgünüz ki değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 28 Kasım 2016, saat 18.00’e kadardır.

 

PSİKOLOG (Tercihen Klinik Psikolog) (Ref:1014)

TİHV Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

 

İş tanımı: İşkence görenlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü TİHV Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevlendirilecek psikolog

Kime Karşı Sorumlu: TİHV Tedavi ve Rehabilitasyon koordinasyon birimi

İş Süresi: 3 yıl (İkinci yılın sonunda değerlendirilmek üzere)

Birim:  TİHV Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Haftalık Çalışma Saati: 40 saat

İşin Genel Amacı: TİHV Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevlendirilecek Psikolog, işkence gören kişilerin ve yakınlarının yaşadıkları travmaların ruhsal dünyalarındaki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamayı ve psikolojik iyilik hallerinin arttırılmasını hedefleyen tanı ve tedavi çalışmalarını travma alanında uzman bir psikiyatri danışmanlığında yürütür.

Sorumluluklar:

 • Görüşmelerden, testlerden, kayıtlardan ve referans malzemelerinden faydalanarak psikolojik, duygusal veya davranışsal sorunları ayırt etmek ve psikolojik hastalıkların tanısının konulmasında psikiyatristle birlikte çalışır;
 • İşkence görenlerin ruhsal problemlerinin değerlendirilmesi için gerekli testleri uygular ve yorumunu yapar;
 • Başvuruların ilgili psikiyatristle iletişim ve işbirliği kurmasına yardımcı olur;
 • Bir psikiyatri uzmanının danışmanlığında başvurulara ihtiyaçları çerçevesinde terapi seansları düzenler;
 • Terapinin tipi, sıklığı, yoğunluğu ve süresini belirterek bireysel tedavi planlarını geliştirme ve uygulamada görev alır;
 • Başvuruların günlük yaşayış ve davranışlarını, sağlık durumlarındaki değişimleri izler ve bulguları tedavi ekibi ile paylaşır;
 • Başvurular hakkında raporlar düzenler ve gerekli kayıtları tutar;
 • Temsilcilikte yürütülen psikolojik destek çalışmalarını değerlendirir ve periyodik olarak ilgililere rapor eder;
 • Tedavinin etkinliğini ve tanının doğruluğunu ve bütünlüğünü değerlendirip tanıların ve tedavi planlarının gerektiği gibi uyarlanmasını sağlamaya katkı sağlar;
 • Tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde gelişmesi için gerekli olan vakıf genelinde koordinasyon sağlanmasına katkı sunar;
 • TİHV genelinde yürütülen işkence görenlere yönelik psikolojik destek programlarının oluşturulmasında aktif rol alır;
 • Psikolojik destek, rehabilitasyon ve psiko-eğitim çalışmalarına katkı sağlar ve katılır;
 • Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında görev alır;
 • Araştırma ve incelemelerde görev alır;
 • Gönüllüler ile ilişkiler kurar ve sürdürür;
 • Yürütme kurulu faaliyetlerine katkıda bulunur.

 

Aranılan Nitelikler:

Nitelikler Asgari Tercih Sebebi
Genel olarak insan hakları alanında bilgili olmak X  
İnsan hakları örgüt kültürü hakkında bilgili olmak   X
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve diplomasını almış   X
Bir danışma merkezinde ya da bir klinikte profesyonel olarak en az 2 yıl deneyim sahibi olmak   X
Travma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak   X
Empati yeteneğine sahip olmak X  
İyi derecede iletişim becerisine sahip olmak X  
Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duymak X  
Konuşma ve ikna kabiliyetine sahip olmak X  
Ekip çalışmasına yatkın olmak X  
MS ofis programlarına hâkim olmak X  
Yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye açık ve hevesli olmak X  
Üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek X  
İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe ifade becerisine sahip olmak X  
İyi derecede sözlü Kürtçe ifade becerisine sahip olmak X  
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce ifade becerisine sahip olmak   X
Seyahat engelinin bulunmaması X