MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Ekip Arkadaşı Arıyor! – Sosyal Hizmet Uzmanı

02.06.2021

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI CİZRE REFERANS MERKEZİ – SOSYAL HİZMET UZMANI İŞ İLANI

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV) işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılması amacıyla 31 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinde birlikte çalışabilecek Sosyal Hizmet Uzmanı EKİP ARKADAŞI ARIYOR! 

1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve kötü muamelenin Türkiye ve tüm dünyada ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten bir insan hakları örgütüdür. Bu vizyon çerçevesinde TİHV, işkence görenlere fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik hallerine ulaşmaları için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunar; işkence ve kötü muamelede cezasızlıkla mücadeleye yönelik çalışmalar yürütür.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Van illerinde işkence görenler için Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Cizre’de Referans Merkezi bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı aşağıdaki pozisyon ve merkez için ekip arkadaşı aramaktadır.

Uluslararası ve yerel düzeyde insan hakları ihlalleri ve tartışmaları hakkında ilgi, deneyim ve bilgi sahibi olmak bu pozisyon için önceliklidir.

(Ref:1026) Cizre Referans Merkezinde görevlendirmek üzere Sosyal Hizmet Uzmanı;

Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun referans kodunu yazıp özgeçmişleri ve niçin bu pozisyona başvurduklarına dair bir niyet mektubunu ekleyerek  tihv@tihv.org.tr ve cizre@tihv.org.tr (her ikisine birden) adresine iletmelerini rica ederiz.

Yapılacak değerlendirme sonucunda kısa listeye kalan adaylar görüşmeye çağırılacaktır.

Önemli Not: Ekte bulunan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni okuyup imzladıktan sonra taranmış halini özgeçmiş ve niyet mektubuyla birlikte elektronik posta yoluyla yukarıda belitilen adreslere, ıslak imzalı orijinal halini ise kargo/posta yoluyla   Mithatpaşa Caddesi No: 49/11-12 Kat.6 Kızılay/Ankara adresinde bulunan TİHV Genel Merkezine gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular üzgünüz ki değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlana çıkış tarihi     : 2 Haziran 2021

Son başvuru tarihi:  14 Haziran2021, 18.00’e kadardır.

Değerlendirme ve kadro seçimi son tarihi: 23 Haziran 2021

SOSYAL HİZMET UZMANI (Ref:1026)

İş tanımı: İşkence görenlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü TİHV Cizre Referans Merkezinde görevlendirilecek Sosyal Hizmet Uzmanı

Kime Karşı Sorumlu: TİHV Tedavi ve Rehabilitasyon Koordinasyon Birimi

İş Süresi:  6 ay

Birim: TİHV  Cizre Referans Merkezi

Haftalık Çalışma Saati:40 saat

İşin Genel Amacı: TİHV Cizre Referans Merkezinde görevlendirilecek Sosyal Hizmet Uzmanı, tedavinin her aşamasında ihtiyaç durumunda, öncelikli olarak sosyal destekten yoksun, terk edilmiş ve bakıma muhtaç, engelli, sağlık güvencesiz, yoksul, aile içi şiddet mağduru, mülteci, yaşlı, çocuk, il dışından gelen, ihmal ve istismara maruz kalmış kadın, LGBTİQ+ bireyler olmak üzere, işkenceye maruz kalan ya da işkenceye maruz kalanların yakınlarına yönelik (bundan sonra başvurucu olarak kısaltılacaktır) sosyal hizmet uygulamasını başvurucuların tıbbi ve ruhsal takiplerinin yapıldığı Diyarbakır Tedavi Merkezi ile koordineli olarak planlar ve gerçekleştirir.

Başvurucuların psiko-sosyal ve demografik bilgilerine, işkence öyküsüne ve sosyo-ekonomik durumuna ilişkin görüşmeler yapar ve tüm bilgilerin dokümantasyonunu sağlar. Gerekli görülen durumlarda alan çalışması yapar, başvurucunun sosyal incelemesini (ev, işyeri, okul, hastane vb ziyaretler aracılığı ile) gerçekleştirir. Gerekli görülen durumlarda başvurucuya eşlik eder. Başvurucuların tedavisinin aksamasına neden olan sorunların çözümüne katkıda bulunur. Sosyal hizmete gereksinimi olan başvuruların vakfın kaynak ve hizmetlerinden eşit olarak yararlanmasını sağlar. Tıbbi değerlendirme raporlarının (Alternatif tıp raporlarının) sosyal inceleme bölümünü hazırlar. Bilimsel ve eğitim faaliyetlerine, Yönetim Kurulu çalışmalarına katkıda bulunur, gönüllüler ile ilişkiler kurar ve sürdürür.

Sorumluluklar:

Sosyal Hizmet Uzmanlarının TİHV Tedavi Merkezlerinde çalışırken aşağıda belirtilmiş olan mesleki rollerini yerine getirmesi beklenmektedir:

Yukarıda sayılan mesleki roller dışında sosyal hizmet uzmanlarının TİHV bünyesinde şu sorumlulukları da yerine getirmesi gerekmektedir:

 • TİHV Ruhsal Tedavi Ekibinin üyesi olan Sosyal Hizmet Uzmanı başvurucuların sosyal hizmet takibini sürdürürken Ruhsal Tedavi ekibi ile koordineli bir şekilde çalışır ve periyodik olarak yapılan toplantılara katılır.
 • TİHV Fiziksel Tedavi Ekibi ile koordineli bir şekilde çalışma yürütür ve özellikle başvurucuların tedaviden etkin bir şekilde yararlanmaları önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışır, temel sağlık hizmetlerine erişimlerinde kolaylaştırıcı rol oynar ve bunların takibi konusunda savunuculuk ve yönlendirmeler yapar.
 • Başvurucular ile ilgili yapılan tüm sosyal hizmet müdahalelerini süreç raporu olarak hazırlar ve tedavi ekibi ile paylaşır.
 • Vakıf kaynaklarından yapılacak sosyal hizmet harcamalarına ilişkin vakfın diğer merkezlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte hareket eder, yapılan müdahaleler sonucunda elde edilen sonuçların etkilerini raporlayarak Tedavi Merkezleri Koordinasyonu ile paylaşır.
 • Vakfın diğer tedavi merkezlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları ile koordinasyon içinde çalışır ve belirli periyotlarda yapılan “TİHV Sosyal Hizmet Toplantılarına” katılarak vakfın sosyal hizmet çalışmalarının güçlendirilmesine katkı sağlar.
 • Sosyal değerlendirme ve tedavi planlarının bütünlüğü çerçevesinde tedavinin etkinliğini değerlendirir ve gerektiği gibi uyarlanmasına katkı sağlar.
 • Tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde gelişmesi için vakıf genelinde koordinasyon sağlanmasına katkı sunar.
 • Ekibin diğer üyeleri ile koordinasyon içinde çalışır. Ekip çalışmalarını destekler, çalışmalara katkıda bulunur.
 • Bu alanda bilgi ve birikimini artırmak için yoğun çaba harcar. TİHV genelinde yürütülen işkence görenlere yönelik psiko-sosyal destek programlarının oluşturulmasında aktif rol alır.
 • Sosyal destek, rehabilitasyon ve psiko-eğitim çalışmalarına katkı sağlar ve katılır.
 • Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında görev alır ve katılır.
 • Araştırma ve incelemelerde görev alır.
 • Gönüllüler ile ilişkiler kurar ve sürdürür.
 • Yürütme kurulu faaliyetlerine katkıda bulunur.

SHU İŞ İLANI CİZRE-2.6.2021

SHU İŞ İLANI CİZRE KVKK AYDINLATMA METNİ-2.6.21

 

 

 

 

Görsel:Computer vector created by pch.vector – www.freepik.com