MENÜ
ANA SAYFA
x

Tıp Dünyası Liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na Doktorlara Yönelik Saldırılara Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

21.11.2016

Dünya Tabipler Birliği (DTB) ve Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME) Türkiye’de doktorlara ve sağlık hizmetlerine yönelik olumsuzluklara son verilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulundu. İlgili metnin tammaına aşağıda erişebilirsiniz.

(21 Kasım 2016) Dünya Tabipler Birliği (DTB) ve Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME) Türkiye’de doktorlara ve sağlık hizmetlerine yönelik olumsuzluklara son verilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulundu.

İki kuruluşun Başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri mektupta Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından yayınlanan kararnamelerin Türkiye’deki sağlık hizmetleri sistemi ve doktorlar üzerindeki ağır etkileri nedeniyle duydukları kaygıyı dile getirdiler.

CPME Başkanı Dr. Jacques De Haller ile DTB Başkanı Dr. Ketan Desai’nin imzasını taşıyan mektupta seçilmiş tüm kurullardaki kişilerin görevlerine son verilmesi talebiyle İstanbul Tabip Odası hakkında açılan dava ile İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Selçuk Erez hakkında bir basın açıklaması dolayısıyla açılan davaya işaret edildi. Ayrıca, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu üniversitedeki görevinden keyfi biçimde uzaklaştırılmış ve çoğu TTB üyesi olmak üzere Tıp Fakültelerindeki çok sayıda akademisyen de açığa alınmış ya da işlerine son verilmiştir.

Gönderilen mektupta, TTB’nin darbe girişiminin hemen ardından bu olayı demokratik sisteme karşı yasa dışı bir eylem olarak kınadığı belirtilmektedir. TTB ayrıca temel haklara olan saygı ve bağlılığını da teyit etmiş bulunmaktadır.

Mektupta, Türk Tabipleri Birliği’nin ve yöneticilerinin maruz kaldıkları giderek artan baskıların çok ciddi kaygılara yol açtığı belirtilmektedir.

Mektup şöyle devam etmektedir: ‘CPME ve DTB herkesin sağlık hakkı dâhil olmak üzere sivil ve insan haklarının koşulsuz biçimde güvence altına alınması gerekliliğini güçlü biçimde bir kez daha vurgulamaktadır.  Kaliteli sağlık hizmetlerine erişim, düzgün işleyen bir sağlık hizmetleri sistemi ve sağlıkçılara yönelik güvenli koşullar aracılığıyla sağlanmalı ve desteklenmelidir.

‘Dolayısıyla, bu ilkelere gerekli saygıyı göstermeyen ve doktorların temel haklarını tehdit eden her tür girişimi kınıyoruz. CPME ve DTB Türk Tabipleri Birliği’nin demokrasi, temel haklar ve tıp etiği gibi alanlardaki kazanımlarını tam anlamda desteklemeye devam etmektedir.

‘Bu durumda, Ekselanslarını ve tüm yetkilileri temel hakları gözetip geliştirmeyen, Türkiye’de sağlığa zarar veren her eyleme son vermeye davet ediyoruz.  Durumu izlemeye ve Türk meslektaşlarımızla yakın irtibat içinde kalmaya devam edeceğimizi bildiririz.”’

Please click here to read the plea in English.