KURUCULAR KURULUMUZ

TİHV Kurucular Kurulu, vakıf amaçlarına uygun olarak çalışması beklenen gerçek ve tüzel kişilerden oluşmaktadır. Her yıl vakıf amaçlarına hizmet etmiş ve çaba harcamış ya da etkin çalışmalar yapacağına inanılan 5 kişi Yönetim Kurulunun ya da üye tam sayısının onda birinin önerisi ile aday gösterilerek kurucular kurucu üyesi olabilir. Kurucular Kurulu her yılın ilk üç ayı içerisinde toplanarak vakfın temel hedeflerini belirler ve bir önceki yılın çalışma ve harcamalarını denetler. Vakıf Kurucular Kurulu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

 

Vakfedenler (1990) Kurucular Kurulunca Seçilen Kurucular
Akın Birdal Şahika Yüksel (12 Şubat 1991)
Alpaslan Berktay (17 Mart 1996 tarihinde istifa etmiştir) Şükran İrençin (30 Ocak 1994)
Ata Soyer  (19 Mart 2013 tarihinde kaybettik) Sabri Dokuzoğuz (17 Mart 1996)
Aziz Gürsoy Ümit Erkol (29 Mart 1998)
Bekir Doğanay Türkcan Baykal (29 Mart 1998)
Doğan Taşdelen Şebnem Korur Fincancı (29 Mart 1998)
Ergin Atasü (9 Mart 1998 tarihinde kaybettik) Necdet İpekyüz (29 Mart 1998)
Fevzi Bahattin Argun Mustafa Çinkılıç (29 Mart 1998)
Gencay Gürsoy Yusuf Alataş (29 Mart 1998)
Haldun Özen (5 Mayıs 2002 tarihinde kaybettik) Günseli Kaya (17 Ekim 1999)
Halit Çelenk (5 Mayıs 2011 tarihinde kaybettik) Tanıl Bora (17 Ekim 1999)
Haşim Aydıncak Sezai Berber (17 Ekim 1999)
Hüsnü Öndül M. Sezgin Tanrıkulu (17 Ekim 1999)
İhsan Atar (29 Ekim 2010 tarihinde kaybettik) Cem Kaptanoğlu (17 Ekim 1999)
İbrahim Emil Çelik Sandalcı (12 Mart 1993 tarihinde kaybettik) Sedat Aslantaş (17 Ekim 1999)
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi Yücel Sayman (26 Mart 2000)
Lalezar Mürşitpınar Lütfi Demirkapı (26 Mart 2000)
Leman Fırtına (2 Nisan 2015 tarihinde kaybettik) Nadire Mater (26 Mart 2000)
Mahmut Tali Öngören (13 Ekim 1999 tarihinde kaybettik) Mithat Sancar (26 Mart 2000)
Mehmet Selim Ölçer Gül Erdost (26 Mart 2000)
Mehmet Vural Osman Baydemir (25 Mart 2001)
Murat Yetkin Metin Bakkalcı (25 Mart 2001)
Mustafa Ekmekçi (21 Mayıs 1997 tarihinde kaybettik) Berna Arda (25 Mart 2001)
Muzaffer Erdost Tahir Elçi (25 Mart 2001 – 28 Kasım 2015 tarihinde katledildi)
Nart Bozkurt Nihat Bulut (25 Mart 2001)
Nevzat Helvacı İoanna Kuçuradi (30 Mart 2002)
Nusret Fişek (3 Kasım 1990 tarihinde kaybettik) Sabih Ataç (30 Mart 2002)
Okan Akhan Önder Özkalıpçı (30 Mart 2002)
Ömer Faruk Yenigün Metin Aksoy (30 Mart 2002)
Veli Devecioğlu (9 Haziran 2015 tarihinde kaybettik) Muhsin Bilal (30 Mart 2002)
Veli Lök Hürriyet Şener (04 Nisan 2004)
Yavuz Önen Necmi Erdoğan (04 Nisan 2004)
Zeki Tavşancıl Turgut Tarhanlı (04 Nisan 2004)
Emirali Türkmen (04 Nisan 2004)
Levent Kutlu (04 Nisan 2004)
Coşkun Üsterci (26 Mart 2005)
Mehmet Antmen (26 Mart 2005)
Nejat Taştan (26 Mart 2005)
Selahattin Demirtaş (26 Mart 2005)
Ülkü Özen (26 Mart 2005)
Özge Yenier Duman (18 Mart 2014)
Barış Yavuz (18 Mart 2014)
Zeki Gül (18 Mart 2014)
Öztürk Türkdoğan (18 Mart 2014)
Ümit Biçer (18 Mart 2014)
Eren Keskin (28 Mart 2015)
Feray Salman (28 Mart 2015)
Mehmet Emin Yüksel (28 Mart 2015)
Müge Yetener (28 Mart 2015)
Nilgün Toker (28 Mart 2015)