MENÜ
ANA SAYFA
x

1998 – Yıllık İnsan Hakları Raporu

Raporu görüntülemek için lütfen tıklayın…

Türkiye İnsan Hakları Raporu – 1998

İÇİNDEKİLER

 • ÖNSÖZ, Yavuz Önen, TİHV Başkanı
 • SUNUŞ, Selim Ölçer, TİHV Genel Sekreteri
 • GİRİŞ: 1997 Yılında Türkiye-Arkaplan
  • “28 Şubat Süreci” MGK-Hükümet İlişkileri
  • İnsan Hakları Konusunda Resmi Girişimler
  • İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler
 • SUSURLUK SKANDALI: Kontrgerilla İlişkileri
  • Susurluk Raporu ve Tepkiler
  • Hükümetin Gündeme Getirdiği Önlemler
  • Yurttaş Tepkileri
  • Dava ve Soruşturmalar
  • Mayfa, Siyaset ve İş Çevreleri
 • KÜRT SORUNU VE OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL) UYGULAMALARI
  • Kürt Sorunu
  • OHAL Uygulamaları
  • Kürt Sorunu ve PKK
 • ZORUNLU GÖÇ
  • AİHM Kararları
  • TBMM Göç Komisyonu
  • Boşaltılan ve Yakılan Köyler
  • Köylülere Yönelik Diğer Baskılar
  • Zorunlu Göçmenlere Ayrımcı Uygulamalar
  • Köye Dönüş Uygulamaları
  • Zorunlu Göçmenlerin Sorunları
  • Zorunlu Göç ve İltica Hakkı
 • YAŞAM HAKKI
  • Suç Örgütleri ve Yaşam Hakkı
  • Silah Kullanmaya Yetkisi, Polis ve Asker İntiharları
  • AİHM Kararları
  • Ölüm Cezası
  • Yargısız İnfaz
  • Faili Meçhul Siyasal Cinayetler
  • Kara Mayınları
  • Silahlı Örgütler ve Yaşam Hakkı
 • KİŞİ GÜVENLİĞİ
  • Kaybedilenler
  • İşkence ve Kötü Muamele
  • Cezaevlerinde İnsan Hakları
 • ADİL YARGILANMA HAKKI
  • Yargı Bağımsızlığı
   • Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM’ler)
   • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
  • Savunma Hakkı
  • Hak Arama Yolları
 • DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
  • İfade Özgürlüğü
  • İletişim Özgürlüğü
 • TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ
 • ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
 • İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI
  • Akın Birdal’a Silahlı Saldırı
  • Akın Birdal Hakkındaki Davalar
  • İnsan Hakları Derneği (İHD)
  • Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
  • Kaybedilenlerin Yakınları (Cumartesi Anneleri)
  • Eşber Yağmurdereli
  • Mazlum-Der
  • Tutuklu ve Hükümlü Aileleri
 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KONFERANSI
 • EKLER
  • Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu
  • Üçüncü MİT Raporu

Raporu görüntülemek için lütfen tıklayın…