MENÜ
ANA SAYFA
x

2000 – Yıllık İnsan Hakları Raporu

SUNUŞ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 2000 yılı İnsan Hakları Raporu, 1999 İnsan Hakları Raporu gibi gecikmeyle de olsa kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yıl boyunca yaşanan insan hakları ihlallerini ele alan bu rapor, TİHV Dokümantasyon Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Bu raporda, 2000 yılında gerçekleşen insan hakları ihlalleri konusunda bilgilendirme ve geçmişe dönük bir değerlendirme olanağı sunmak hedeflenmiştir. Raporun hazırlık çalışmalarında özel kaynaklarımızdan, gazete, dergi ve diğer yayınlarda yer alan haber ya da yazılardan, TİHV’nin günlük insan hakları raporlarından, insan hakları savunucularının verdiği bilgilerden, parti, sendika ya da kitle örgütlerinin çalışmalarından ve resmi makamların açıklamalarından yararlanılmıştır.

2000 Türkiye İnsan Hakları Raporu’nda yıl içinde yaşanan insan hakları ihlalleri; “Kürt Sorunu”, “Yaşam Hakkı”, “Zorunlu Göç”, “Kişi Güvenliği Hakkı”, “Düşünce Özgürlüğü”, “Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü”, “Örgütlenme Özgürlüğü” ve “İnsan Hakları Savunucularına Baskılar” ana başlıkları altında yer almıştır. Bu konular alt başlıklarla incelenmiş ve bölümlerde örnek olaylara yer verilmiştir. Örnekler o alanda yıl boyunca yaşanan gelişme ve ihlallerin tümünü kapsamamaktadır. Bu nedenle rapor değerlendirilirken 2000 yılı içinde yaşanan insan hakları ihlallerinin daha üst boyutlarda olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Raporu yayınlamamızın nedeni, 1991 yılından itibaren hazırladığımız yıllık raporlarla oluşturmayı hedeflediğimiz hafızada bir kesintiye yol açmamaktır. Çalışmalarımızda bize destek veren, belge ve bilgi aktaran herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

 

TİHV Dokümantasyon Merkezi