MENÜ
ANA SAYFA
x

İkiz Bebekleriyle Hapishanede Tutulan Filiz Karaoğlan Hakkında Ortak Açıklama

ORTAK AÇIKLAMA
27.02.2019

Filiz Karaoğlan, ikiz bebekleri Nazlı Zilan ve Şiyar Faik ile birlikte Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulmaktadır. Hapishane koşulları gözetildiğinde prematüre doğan ve şu an 7 aylık olan bebeklerin ve yeni anne olan Karaoğlan’ın sağlıklarından endişe duyulmaktadır.

Filiz Karaoğlan’ın avukatının aktardığı bilgilere göre müvekkilinin hamileliğinde toplamda bir yıllık infaz erteleme kararı verilmişse de erteleme süresinin sone ermesine dayanarak cezanın infazına başlanmıştır. Bebekler için hapishane idaresinden sağlanan ek gıdalar hazır meyve suları ve bisküvi tarzındaki bebek mamalarıdır. Bu gıdaların bebeklerin gelişimlerine uygun olmadıkları, sindirim sistemlerine uygun taze besinlere ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bunun dışında iklim koşulları, koğuşlardaki ağır nem ve hapishanedeki ısıtma sistemlerinin ve temiz hava sahasının yetersizliği de kolay hastalanmalarına sebep olmaktadır. Koğuşların kapasitelerinden fazla mahpus barındırması, koğuşta halı ya da yumuşak zemin olmaması, bebeklerin tüm zamanlarını annelerinin ranzasında geçirmeleri sonucunu getirmektedir; ayrıca doğaya erişimleri de olanaksızdır.

Çocuklarının hapishane şartlarıyla verdiği mücadele, anneleri Filiz Karaoğlan için mahkeme kararında verilen cezaya ek bir cezalandırma olarak görülmektedir. Öte yandan çocuklar da mahpus yaşamı sürmektedirler.

Kadın mahpuslara muameleleri düzenleyen Birleşmiş Milletler Bangkok Kuralları, Türkiye tarafından da imzalanarak yükümlülük olarak kabul edilen metinlerdir. Bu metinlere göre;

 • –  Yeni doğum yapan ve/veya emziren annelerin durumlarına uygun beslenme programları olması ve sağlık uzmanlarınca gözlenmeleri (madde 48),
 • –  Anneleriyle tutulan çocukların mahpus muamelesi görmemeleri (madde 49),
 • –  Çocukların gelişimlerinin sağlık uzmanlarınca gözlemlenmesi ve çocuklara devamlı sağlık hizmetisağlanması (madde 51),
 • –  Çocuklara hazırlanan ortamın dışarıdaki şartlara olabildiğince yakın olmasının sağlanması(madde 51)Taraf devletlerin yükümlülüklerindendir.

  Türkiye hapishanelerinde anneleriyle birlikte tutulan 0-6 yaş arasındaki çocukların refahlarının sağlanması için herhangi bir destek programı olmadığı bilinmektedir. Kimi hapishanelerde açılmış olan kreşlerde ise kreş çağına gelmemiş çocuklar kabul edilmediğinden doğan çocukların ilk yılları koğuş içerisinde zor şartlarda geçmektedir. Mevzuattaki çeşitli düzenlemeler, çocuğun üstün yararı gözetilmeden sınırlı bir iyilik hali oluşturmaktadır. Bu halde çocukların tutulma şartları hiçbir şekilde iyileştirilmeden hapsetmeye yönelik tek taraflı bir tutum sergilenmektedir.

  Anneye ve çocuğa nitelikli ve gerekli hiçbir destek verilmeden hapsedilmeleri, insan haklarının ihlal edildiğini göstermektedir. Bu sebeple;

 • –  Filiz Karaoğlan’ın infaz erteleme kurumundan maksimum şekilde yararlanması,
 • –  Hapis cezasının alternatiflerinin değerlendirilip gerekirse cezanın konutta infazına kararverilmesi,
 • –  Çocuklarının ve kendi durumunun gözetilerek sağlıklı ve insan onuruna yaraşır şartlara en kısasürede ulaşması,
 • –  Çocuklarıyla birlikte hapsedilen anneler için hapsetmeye alternatif yolların genişletilmesi vegeliştirilmesi; öte yandan anneleriyle tutulmak zorunda kalan çocukların gelişimlerine ve üstünyararlarına uygun şartlar yaratılması,
 • –  Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın meslek elemanları, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurumve kuruluşlarla birlikte çözüm üretmesi
  Yaşanılan ihlalin son bulması ve sürekli bir çözüm haline getirilmesi için acil olarak gereklidir.
 1. Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
 2. Ceza infaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
 3. Çanakkale Kadın Dayanışması
 4. Çanakkale Kadın Platformu
 5. Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Girişimi
 6. Deli Dalgalar İnisiyatifi
 7. Demir Leblebi Kadın Derneği
 8. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
 9. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 10. İnsan Hakları Derneği
 11. İnsan Hakları Gündemi Derneği
 12. Kadın Yazarlar Derneği
 13. Kadınlarla Dayanışma Vakfı
 14. Kaos GL
 15. Özgürlükçü Hukukçular Platformu
 16. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi
 17. Sosyal Dayanışma Ağı SODA
 18. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 19. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi
 20. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
 21. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar
 22. Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
 23. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
 24. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
 25. Yeni Demokrat Kadın
 26. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 27. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 28. Van Barosu

 

Fotoğraf: @HemmedAliAslan / Twitter