MENÜ
ANA SAYFA
x

İşkence ve Ağır Ciddi İnsan Hakları İhlallerine Karşı Toplumsal Farkındalık ve Mücadeleyi Güçlendirme Projesi (Ocak 2019)

İşkence ve Ağır Ciddi İnsan Hakları İhlallerine Karşı Toplumsal Farkındalık ve Mücadeleyi Güçlendirme Projesi

Hrant Dink Vakfı tarafından düzenlenen Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı kapsamında gerçekleşen proje 2019 yılı Aralık ayında başlamıştır. Proje süresi 18 aydır.

Projenin ana faaliyet alanı insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve güçlendirilmesidir. Özel olarak ise işkence ve diğer ağır ciddi insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve toplumda ayrımcılıkla mücadele alanlarına ilişkin faaliyetleri içermektedir.

1. Başta İşkence Olmak Üzere Ağır/Ciddi İnsan Hakları İhlalleri, Sonuçları ve Temel ve Hak ve Özgürlükler Konusunda Toplumsal Farkındalığı Arttırma: İnsan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik toplumsal mücadelenin gerilemesinin nedenlerinden biri ihlaller konusunda toplumsal farkındalığın zayıflamasıdır. İfade özgürlüğünün sınırlandırılması sonucu insan hakları ihlallerinin görünürlüğü bilinçli şekilde, kısıtlı bir alana sıkıştırılmıştır. Herkesin koşulsuz uygulayıcısı olması gereken haklar, istisnai lütuflara dönüştürülmüştür. Bu proje kapsamındaki çalışmalarla ihlallerin ve sonuçlarının görünürlüğünü arttırmak hedeflenmektedir. Yalnızca ihlallerin görünür olması toplumsal farkındalığı doğurmakta yeterli olmayacağı için insan hakları konusunda kamuoyundaki bilincin kuvvetlendirilmesi ve ihlallerin sıradanlaştığı güncel koşulları norm kabul etme riski ile karşı karşıya olan yeni nesillerin hak mücadelesi ile tanıştırılmalarının sağlanması da amaçlanmaktadır.

2. İhlalleri Önleme ve Sonuçları ile Baş Etme Konusunda Görev Alan ve/veya Alabilecek Aktörleri Güçlendirme: Ülkemizdeki güncel koşullar yalnızca kamuoyu nezdinde yabancılaşma yaratmakla sınırlı kalmayıp, hak ihlallerini önlemeye yönelik faaliyet gösteren kişileri de yıpratmakta ve çalışma alanlarını daraltmaktadır. TİHV gibi uzun süredir insan hakları alanında çalışan kurumların biriktirdiği bilgi ve deneyimi, hem alanda aktif olarak çalışan kişilere hem de alanda çalışmayı düşünen yeni aktörlere aktarması kritik bir sorumluluktur. Bu nedenle bu proje işkence başta olmak üzere ağır/ciddi insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda toplumsal mücadeleyi güçlendirme amacına, bu alanda çalışma yürüten mevcut aktörleri güçlendirerek ve alana yeni aktörler kazandırarak erişmeye çalışacaktır.

Proje kapsamında yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, hak ihlallerine dair bir dijital iletişim kampanyası, sokağa çıkma yasakları üzerine bir bellek çalışması, Herkes için insan hakları” kampanyası gerçekleştirilecek, ağır ve ciddi insan hakları ihlalleri üzerine online bir bilgi bankası yaratılacak, toplumsal travma sempozyumu, deneyim paylaşımı ve mentorluk programı düzenlenecektir.

“Bu proje Hrant Dink Vakfı Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile yürütülmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na aittir ve Avrupa Birliği’nin ve/veya Hrant Dink Vakfı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.”

PROJE DESTEKÇİLERİ