MENÜ
ANA SAYFA
x

İnsan Hakları Savunucusu Olan Akademisyenleri Destekleme Projesi (Aralık 2017 – Aralık 2019)

İnsan Hakları Savunucusu Olan Akademisyenleri Destekleme Projesi

Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Akademisyenlerin Desteklenmesi

2017 yılı Aralık ayında Avrupa Birliği desteği ile başlayan bu proje KHK ile ihraç edilmiş “Barış İmzacısı” akademisyenlerden ve gönüllülerden oluşan bir ekip ile,

Baskı gören ve ihraç edilen akademisyenlerin güçlendirilmesi,

Akademisyenlerin çalışmalarının kolaylaştırılması ve insan Hakları mücadelesine katılım kapasitelerinin arttırılması,

Akademisyenlerle iş birliği yoluyla ve bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde, insan Hakları alanındaki sivil toplum aktörlerinin kapasitelerinin arttırılmasını hedeflenmiştir.

 

Proje kapsamında 24 ay boyunca,

 

1. Akademisyenlerin korunması ve güçlendirilmesi

1.1 – İnsan hakları ihlaline uğrayan akademisyenler için bir “Haklar Kılavuzu”

1.2 – Uluslararası Dayanışma Kampanyası

1.3 – İnteraktif PSDA atölyeleri

 

2. Sivil toplum ağı içinde insan haklarını korumak ve desteklemek için akademisyenlerin çalışmalarının kolaylaştırılması

2.1 – Kamusal dersler

2.2 – İnsan hakları eğitim program (İHEP)

2.3 – İşbirliği mekanı

2.4 – Uzaktan eğitim

 

3. Akademik özgürlüğe yönelik insan hakları ihlallerini ve kısıtlamalarını belgelemek

3.1 – Akademisyenlerin maruz kaldığı hak ihlalleri ve baskıların araştırılması

3.2 – Akademideki tahribat araştırması

3.3 – Belgesel film

3.4 – Bölgesel çalıştaylar

3.5 – Değerlendirme raporu

 

başlık ve alt başlıklarında aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

PROJE DESTEKÇİLERİ