MENÜ
ANA SAYFA
x

İnsan Hakları Ortamının Yeniden İnşası için İfade, Medya, Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüklerini Savunmak Projesi (Aralık 2019)

2019 yılı Aralık ayı itibariyle başlayan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen projede temel amaç Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğünün tabanı olarak sivil alanının yeniden harekete geçirilmesi ve genişletilmesidir. Spesifik amaçlar ise (1) ifade özgürlüğü, medya, toplanma & örgütlenme hakkı üzerine bilgi ve farkındalık üretmek; (2) insan hakları alanında, özellikle de sivil alanın daraldığı bir ortamda, sivil toplumun etkinliğini arttırmaktır.

Proje kapsamında altta yer alan faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Proje süresi 24 aydır.

 

1. Türkiye’de kapanan sivil alana yönelik bilgi üreten aktiviteler (araştırma, dokümantasyon, sebep sonuç analizleri)

1.1 – 2015’den bu yana, Türkiye’deki insan hakları alanının bir panoramasını da oluşturarak, TİHV Dokümantasyon birimindeki verilen sistematik işlenmesi, görselleştirilmesi; ifade özgürlüğü, medya, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ve diğer insan hakları ihlallerinin ortaya konması.

1.2 – Sivil alanda gerçekleşen kamusal olayların “güvenlik meselesi” haline getirilmesinin, ifade özgürlüğü, medya, örgütlenme ve toplanma haklarının kullanılması başta olmak üzere, kamu otoritelerinin diskuru üzerine bir araştırma çalışması.

1.3 – 1990’lardan bugüne, Türkiye’de insan hakları mücadelesinde değişen pratikler üzerine; insan hakları hareketinin dönüştürücü kapasitesinin, uluslararası mekanizmaların işleyişi ve Türkiye’de daralan sivil alan arasındaki ilişkileniş üzerine bir araştırma çalışması.

 

2. İnsan hakları ve temel özgürlükler konusunda farkındalık yaratmak

2.1 – İnsan Hakları Belgesel Film Günleri

2.2 – Türkiye’de insan hakları hareketinin geçmişini ve bugünü

2.3 – İfade özgürlüğü, medya, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, üzerine geniş ve uzun soluklu bir farkındalık kampanyası.

 

3. Kapanan sivil alanda faaliyet gösterecek sivil insan hakları aktörlerinin yetkinliklerini arttıracak aktiviteler:

3.1 İnsan Hakları Aksiyon Planı Atölyesi

3.2 İnsan Hakları Sempozyumu

3.3 Avukatlar, hekimler, psikologlar için dokümantasyon ve insan hakları ihlalleri yöntemleri üzerine atölyeler

3.4 İnsan Hakları Savunucuları için eğitimler, yenilikçi iletişim stratejileri

3.5 Genç avukatlar için insan hakları eğitimleri

 

4. Barış için Akademisyenler’in insan hakları mücadelesine etkin katılımı

PROJE DESTEKÇİLERİ