MENÜ
ANA SAYFA
x

Travma ve İnsan Hakları Enstitüsü Projesi (Aralık 2017 – Aralık 2019)

Travma ve İnsan Hakları Enstitüsü Projesi

1 Aralık 2017 tarihi itibari ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından, Türkiye’de yaşanan ağır insan hakları ihlalleri ışığında sivil toplumu ve demokratikleşmeyi güçlendirecek, aynı zamanda hak ihlallerinin önlenmesi/azaltılması alanında faaliyet gösterecek bir Travma ve İnsan Hakları Enstitüsü (TİHE) kurulması amaçlanmıştır. Enstitü, bir sivil toplum ağı işlevi görecektir. Proje faaliyet süresi 24 aydır.

Bir sivil toplum ağı oluşturarak insan hakları alanında çalışan sivil toplum aktörlerini bir araya getiren kurumsal bir yapı oluşturulması, etkili dokümantasyon ve raporlama ile ağır insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılması, insan hakları ve travma alanında doğru, güvenilir, bilgi üretilmesi, paylaşılması ve uygulanması, ağır ve ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalanlar için rehabilitasyon çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla 24 ay süreyle altta yer alan faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 

1. Enstitü Kuruluş Çalışmaları

1.1 – Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantıları

1.2 – En Az İki Avrupa Birliği Ülkesinde Travma ve/veya İnsan Hakları Enstitüleri ile Toplantılar

1.3 – TİHE Kuruluşu için Analiz Raporu:

 

2. TİHE Pilot Programı

2.1 – Dokümantasyon ve İzleme

a) TİHV Dokümantasyon Merkezinin Güçlendirilmesi

b) Ağır/Ciddi İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi/Raporlanması

c) İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Ziyaretleri

 

2.2 – Araştırma ve Eğitim

a) Akademisyenlerle Ağır/Ciddi İnsan Hakları İhlalleri ve Travma Alanında Ortak Çalışma

b) Araştırma Çalışması

c) Eğitim Çalışması

d) Eğitimcilerin Eğitimi Çalışması

 

2.3 – Rehabilitasyon ve Psikososyal Program

a) Operasyonel İşbirliği

b) Tıbbi ve Psikolojik Destek

 

Bu proje Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ile işbirliğinde yürütülmüştür.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Belgede geçen görüş ve düşüncelerden Avrupa Birliği sorumlu tutulamaz.

PROJE DESTEKÇİLERİ