MENÜ
ANA SAYFA
x

Türkiye, Filistin ve İsrail’de İşkencede Cezasızlıkla Mücadele Projesi (Aralık 2017 – Aralık 2019)

Türkiye, Filistin ve İsrail'de İşkencede Cezasızlıkla Mücadele Projesi 2017 Görsel

1 Aralık 2017 tarihi itibari ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından, İsrail İşkenceye Karşı Halk Komitesi (PCATI), İnsan Hakları Derneği (İHD), ve Aile ve Çocuk Rehberlik ve Eğitim Merkezi (GTC) ortaklığı ve Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) işbirliğinde Avrupa Birliği desteği ile uygulanmaya başlanan projenin ana hedefi, projenin faaliyet yeri olan Türkiye, İsrail ve Filistin’de cezasızlıkla çok yönlü bir yaklaşımla mücadele ederek işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılmasına katkı sunmaktır. Proje 24 ay sürmüştür.

 

Proje kapsamında, 24 ay boyunca Türkiye, İsrail ve Filistin’de alttaki çalışmalar yürütülmüştür.

 

1. Rehabilitasyon Çalışmaları

1.1 – İşkence Görenlere Yönelik Tıbbi, Ruhsal ve Sosyal Destek

1.2 – İşkence Araçları Üzerine Eğitim

1.3 – Bakım Verenlerin Bakımı

1.4 – Bilimsel Çalışma

 

2. İşkencede Hesap Verilebilirlik Çalışmaları

2.1 – Hukuki Destek

2.2 – Alternatif Tıbbi Değerlendirme Raporu

2.3 – İşkencenin Etkin Raporlanma ve Soruşturulması için Eğitimler

 

3. İşkenceyi Önleme Mekanizmalarının Kurulması/Güçlendirilmesi Çalışmaları

3.1 – İzleme Çalışmaları

3.2 – Kampanyalar ve Savunuculuk Çalışmaları

3.3 – Eğitim Programları

PROJE DESTEKÇİLERİ