Bugüne kadar TİHV, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) olarak tıp ve insan hakları ihlalleriyle ilgili pek çok bilimsel çalışma ve eğitim projeleri yürüttük. İşkence iddialarının belgelendirilmesi konusunda bu üç örgütün birlikte başardığı en önemli çalışma Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Kılavuzu, yani İstanbul Protokolü’dür. 2007 yılında hazırlanan İşkence Atlası da bu güzel işbirliğinin ürünlerinden biridir.

Atlasta başlıca işkence yöntemlerinin tanım ve çizimlerini, belli başlı işkence yöntemleriyle uyuşan cilt bulgularını, radyolojik ve histopatolojik tetkik sonuçlarını, ayıca tanıda önem taşıyan bazı durumları ve bazı özel olgulara ait örnekleri bulacaksınız. Olgu örnekleri arasında çocuklara işkence uygulanması ve cezaevi operasyonlarında yaşanan yaralanmalara özel bölüm ayrılmıştır. Bu olgular da Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın arşivlerinden alınmıştır.

iskenceİşkence Atlası’nın Türkçe ve İngilizce baskılarını TİHV Genel Merkezi’nden temin edebilirsiniz.

İşkence Atlası’nı incelemek için tıklayınız!

Paylaş