Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından Diyarbakır Barosu, Van Barosu ve Adli Tıp Uzmanları Derneği partnerliğinde ve Diyarbakır Tabip Odası ile Van Tabip Odası işbirliğinde ve Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilmiş olan İstanbul Protokolünün Hukuki Değerinin Artırılması Projesi hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için proje broşürüne erişebilirsiniz.

Proje Etkinlikleri

1. 23-24 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’da Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ile projenin ilk eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime 47 sağlık ve hukuk profesyoneli katıldı.

2. 22 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da Bilimsel Komite toplantısı gerçekleştirildi.

3. 23 Temmuz 2016 tarihinde ATUD, Diyarbakır Barosu,Diyarbakır Tabip Odası, Van Barosu ve Van Tabip Odası temsilcileri  ile beraber Van’da Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

4. 24-25 Aralık 2016 tarihinde TİHV çalışan ve gönüllülerine yönelik İP Eğitimi İstanbul’da gerçekleştirildi.

  5. 4-5 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da Bilimsel ve Eğitim Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda AİHM’in Türkiye lehine veya aleyhine son beş yılda verdiği 3. Madde kararlarının İP ışığında tıbbi belgeleme ve etkili soruşturulması yönünden analizi için yöntem ve metodoloji geliştirildi.

6. 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde Diyarbakır’da Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası ve ATUD ile projenin üçüncü İP Eğitim Programı düzenlendi. Eğitim programı 30 sağlık ve hukuk profesyoneliyle gerçekleştirildi ve dört eğitici tarafından verildi. Bu eğitim programı, özellikle Temmuz 2015 sonrası Kürt illerinde abluka döneminde ve 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL sonrası tüm Türkiye genelinde artan hak ihlalleri; özellikle yaşam hakkı ile işkence yasağının ihlali yönünden işkencenin etkili dokümantasyonu ve soruşturulmasına olan ihtiyaç üzerinden Eğitim Komitesi tarafından yeniden revize edildi. Aynı zamanda OHAL sonrası sağlık uzmanları üzerinde artan baskı, özellikle gözaltı birimlerinde gerçekleştirilen muayeneler yönünden İP Eğitimi ve Etik sunumlar güncellendi.            

7. 27-28 Mayıs 2017 tarihinde Van’da Van Tabip Odası, Van Barosu ve ATUD ile beraber dördüncü İP Eğitim Programı gerçekleştirildi. 31 sağlık ve hukuk profesyonelinin katılımıyla 4 eğitici tarafından iki günlük eğitim programı verildi. Özellikle OHAL dönemi sağlık uzmanları üzerinde artan baskı nedeniyle sağlık uzmanlarının katılımı düşmüş olsa dahi programın sonunda, sağlık ve hukuk uzmanlarının İstanbul Protokolü’ne uygun olarak işkenceyi belgelemek ve tıbbi raporlar hazırlamakla ilgili bilgi ve becerileri arttı.

8. 27 Temmuz 2017 tarihinde Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Diyarbakır Barosu, Van Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Van Tabip Odası ve ATUD ile birlikte yapılan bu toplantıya Baro ve Tabip Odaları ile ATUD temsilcileri katıldı.

9. 23-24 Eylül 2017 tarihinde İzmir’de Bilimsel ve Eğitim Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

10. Projenin beşinci eğitimi, 30 Eylül – 1 Ekim 2017 tarihlerinde Diyarbakır ilinde gerçekleştirildi. Eğitim programı 34 sağlık ve hukuk uzmanıyla gerçekleştirildi ve dört eğitici tarafından verildi Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen 3. Eğitim olması nedeniyle; alandaki ihtiyaç doğrultusunda eğitimler revize edildi. Bunun sonucunda sağlık ve hukuk profesyoneli olan katılımcıların eğitimlere olan katılımının arttığı ve özellikle eğitim sonrası katılımcıların İstanbul Protokolü’ne uygun olarak işkenceyi belgelemek ve tıbbi raporlar hazırlamakla ilgili bilgi ve becerilerinin arttığı yönünde birçok geri bildirim edinildi.

11. Projenin altıncı ve son eğitimi 21-22 Ekim tarihlerinde Van ilinde gerçekleştirildi. Eğitim programı 36 sağlık ve hukuk uzmanıyla gerçekleştirildi ve beş eğitici tarafından verildi.                 

 

 

 

 

12. Proje kapsamında ayrıca 2012-2016 yılları arasında AİHM’in 3. Madde ihlali nedeniyle karar verdiği dosyalar incelendi. AİHM’in web sayfasında “Madde 3 (işkence yasağı), Türkiye ve (2012-2017)” parametreleri seçilerek yapılan tarama sonucunda, belirlenen kriterler kapsamında 112 kararın yer aldığı görüldü. İncelenen bu 112 karar doğrultusunda hazırlanan raporu indirmek için lütfen tıklayınız.

Bu proje Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından Diyarbakır Barosu, Van Barosu ve Adli Tıp Uzmanları Derneği partnerliğinde ve Diyarbakır Tabip Odası ile Van Tabip Odası işbirliğinde uygulanmaktadır.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.
Bu belgede geçen görüş ve önerilerden Avrupa Birliği sorumlu tutulamaz.